Je bent welkom bij TurnOut: ik help je graag om je weg te vinden. Dit doe ik vanuit mijn Bijbelse levensvisie en ik laat me daarbij inspireren door verschillende christelijke schrijvers en hulpverleners, zoals Henry Cloud, Larry Crabb en Leanne Payne.

Het uitgangspunt van het hele hulpverleningsproces is jouw hulpvraag. Wanneer je na een eerste kennismakingsgesprek besluit om met mij verder te gaan, volgt een intakeprocedure van twee tot vier gesprekken. Daarin staan we stil bij de gebieden in je leven die moeilijk voor je zijn, maar ook bij de dingen die goed gaan en waarbij jij je prettig voelt. Samen kijken we vooruit: wat zou er moeten veranderen zodat het beter met je gaat? Hoe wil je zelf veranderen? Daarmee gaan we aan het werk in het vervolg van de hulpverleningsgesprekken. We gaan op zoek naar jouw unieke persoonlijkheid, naar je sterke kanten en je mogelijkheden. 

Ik werk vanuit de contextuele benadering. Dat betekent dat ik veel belang hecht aan de familieverbanden door de generaties heen. Die zijn voor ieder mens een gegeven; ze vormen je. De invloed van familiebanden is er altijd, want ook al ben je volwassen, je blijft altijd het kind van je ouders.

Ik werk veel met de methodiek “Een taal erbij” vanuit de contextuele hulpverlening. Deze methodiek richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de jou beleving.
Op een creatieve wijze wordt jou hulpvraag verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. ”Een taal erbij” is inzichtgevend en verhelderend. Het structureert de soms verwarrende werkelijkheid.
Relaties in het heden kunnen bekeken worden door jou beleving concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

Daarnaast ben ik getraind in de methodiek ‘Familieopstellingen’  van Bert Hellinger.

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem. Familieopstellingen draagt bij aan meer vrijheid en verbinding in je relaties.
 

HENK VAN WIJNEN | INFO@TURNOUTTOBE.NL | 06 - 10148520 | ALGEMENE VOORWAARDEN